تأمین و توزیع ۴۸ تن انواع کود شیمیایی در شهرستان کنگان


تاریخ ارسال :

۳۰ آذر ۱۳۹۹

تأمین و توزیع ۴۸ تن انواع کود شیمیایی در شهرستان کنگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهرآقای مهندس شاپور رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر از تأمین و توزیع ۴۸ تن انواع کود شیمیایی از ابتدای سال جاری تاکنون در شهرستان کنگان خبر داد. آقای مهندس رضائی بیان کرد: انواع کود ارسال شده، باهماهنگى جهادكشاورزى وتوسط کارگزار طرف قرارداد بین کشاورزان عزیز توزیع شده است.