توزیع کود مورد نیاز باغات شهرستان کرج


تاریخ ارسال :

۱ دي ۱۳۹۹

توزیع کود مورد نیاز باغات شهرستان کرج
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از توزیع کود مورد نیاز باغ های آلبالو در این شهرستان خبر داد. علی اکبر ندرلو به نقل از معاون فنی جهاد کشاورزی شهرستان کرج با اعلام این مطلب افزود : شهرستان کرج دارای بیش از دویست هکتار باغ آلبالو بوده که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کود مورد نیاز این باغ ها را تأمین و توسط کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی سطح شهرستان توزیع نموده است.