توزیع کود آلی ژله ای در مدل غیر یارانه ای


تاریخ ارسال :

۳ دي ۱۳۹۹

توزیع کود آلی ژله ای  در مدل غیر یارانه ای

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حما یتی کشاورزی استان گلستانحمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی استان گلستان ، از توزیع کود آلی ژله در مدل غیر یارانه ای خبرداد.کشاورزان می توانند برای ثبت سفارش با سامانه1559 باشگاه کشاورزان تماس حاصل فرمایند.