توزیع 819 تن کود درشهرستان کرمان


تاریخ ارسال :

۷ دي ۱۳۹۹

توزیع 819 تن کود درشهرستان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:محمد محسن قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان گفت: مقدار 819 تن کود در آذرماه سال جاری درشهرستان کرمان بین کشاورزان توزیع شده است.

مهندس قاسمی افزود: مقدار 742 تن کود اوره،مقدار 34 تن کود سوپرفسفات تریپل  و مقدار 43 تن کود سولفات پتاسیم  توسط شبکه کارگزاری درشهرستان کرمان توزیع شده است.