کیسه گیری کود اوره


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۳۹۹

کیسه گیری کود اوره

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،آقای افضلی مدیر استان سمنان از تامین و توزیع و کیسه گیری کود اوره فله در انبار مرکزی استان سمنان خبر داد 

مهندس افضلی با اعلام این مطلب افزودند:

کود اوره پس از کیسه گیری در اسرع وقت توسط کارگزاران ما بین کشاورزان متقاضی توزیع خواهد شد امید است که با استفاده به موقع کشاورزان از کود شیمیایی راندمان کاری آنها بالا رفته و کشاورزان به اهداف مورد نظر خویش نزدیک شوند.