اطلاع رسانی تحلیل وضعیت بارش در آبان ماه سال99


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۳۹۹

اطلاع رسانی تحلیل وضعیت بارش در آبان ماه سال99

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستانحمید هزار جریبی مدیر شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی استان گلستان ، تحلیل وضعیت بارش استان در آبان ماه سال جاری در قالب بولتن بر اساس تفاهم نامه این شرکت با اداره کل  هواشناسی استان به جامعه مخاطب کشاورزان وبهره برداران نقش موثری در تصمیم گیری در پیشگیری از بروز حوادث طبیعی ایفا می می کنند از طریق سامانه یارگر اطلاع رسانی  شد این امر سب کاهش خطرات و خسارت های احتمالی شده است.