تامین و توزیع 30 تن کود سولفان در تنکابن


تاریخ ارسال :

۸ بهمن ۱۳۹۹

تامین و توزیع 30 تن کود سولفان در تنکابن

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندرانمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع  30   تن کود کشاورزی ازنوع سولفان در شهرستان تنکابن  در10 ماهه سال جاری خبر داد 

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود 

کودسولفان  تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزار  توزیع کود   تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح  شهرستان تنکابن توزیع شد.