تقدیر از عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی


تاریخ ارسال :

۱۸ بهمن ۱۳۹۹

تقدیر از عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی از مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و همکاران ایشان در مدیریت استان خراسان جنوبی تقدیر و تشکر نمود.