تامین و توزیع 50 تن کود اوره بین کشاورزان شهرستان گرمسار


تاریخ ارسال :

۲۰ بهمن ۱۳۹۹

تامین و توزیع 50 تن کود اوره بین کشاورزان شهرستان گرمسار

به کزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،با تلاش همکاران موفق شدیم در هفته ی جاری مقدار 50 تن کود اوره فله کیسه گیری شده و برای کارگزاران شهرستان گرمسار ارسال نماییم، امید است که با استفاده به موقع از کود های شیمیایی راندمان کاری بالا رفته و کشاورزان به اهداف مورد نظر خویش نزدیک شوند.