ارسال 13321 تن انواع کود از خراسان جنوبی


تاریخ ارسال :

۶ اسفند ۱۳۹۹

ارسال 13321 تن انواع کود از خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در یازده ماهه سال جاری مقدار 13321 تن انواع کود شیمیایی در استان خراسان جنوبی تامین و توزیع شده است.