توزیع 7200 تن کود اوره از طریق بخش خصوصی در بابل


تاریخ ارسال :

۱۳ اسفند ۱۳۹۹

توزیع 7200 تن کود اوره از طریق بخش خصوصی در بابل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندرانسرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 7200  تن کود کشاورزی از نوع اوره درشهرستان بابل در 11 ماهه سال جاری  از طریق شبکه کارگزاری بخش خصوصی تحت پوشش خبر داد.

رضا افراسیابی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق 24کارگزار توزیع بخش خصوصی تحت پوشش دربین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان بابل توزیع شد