توزیع 800 تن کود اور از طریق تعاونی روستایی در تنکابن


تاریخ ارسال :

۱۶ اسفند ۱۳۹۹

توزیع 800 تن کود اور از طریق تعاونی روستایی در تنکابن

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندرانسرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 800 تن  کود کشاورزی ازنوع اوره  در شهرستان تنکابن در11 ماهه سال جاری  از طریق شبکه کارگزاری تعاونی روستایی تحت پوشش خبر داد 

رضا افراسیابی با اعلام این مطلب افزود 

کوداوره تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ازطریق 10 کارگزار توزیع تعاونی روستایی  تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح شهرستان تنکابن توزیع شد.