تقدیر از عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی


تاریخ ارسال :

۱۸ اسفند ۱۳۹۹

تقدیر از عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان با ارسال نامه به وزیر جهاد کشاورزی از مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بدلیل تأمین بموقع انواع کودهای شیمیایی تقدیر و تشکر نمود.