توزیع کود اوره شیمیایی درشهرستان دره شهر


تاریخ ارسال :

۲۶ اسفند ۱۳۹۹

توزیع کود اوره  شیمیایی درشهرستان  دره شهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از تامین و توزیع کود اوره در شهرستان دره شهر واقع در استان ایلام خبر داد .

آیت جمالی بیان کرد: از ابتدای اسفند ماه تا 25 همین ماه مقدار 52 تن کود شیمیایی اوره در شهرستان دره شهر توزیع شده است.