تقدیر از عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی


تاریخ ارسال :

۲۶ اسفند ۱۳۹۹

تقدیر از عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، رییس سازمان جهاد کشاورزی همدان از مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بدلیل تأمین بموقع انواع کودهای شیمیایی تقدیر و تشکر نمود.