رتبه برتر در شاخص های بخش کنترل وپایش کود واجرای هر چه بهتر شاخص استقرار نظام کنترل کیفت در گلستان


تاریخ ارسال :

۲۷ اسفند ۱۳۹۹

رتبه برتر در شاخص های بخش کنترل وپایش کود واجرای  هر چه بهتر  شاخص استقرار نظام کنترل کیفت  در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستانحمید هزار جریبی  مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان درگردهمایی مدیران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی که بصورت آنلاین برگزارشد این شرکت توانست در بخش کنترل وپایش کود واجرای  هر چه بهتر  شاخص استقرار نظام کنترل کیفت رتبه برتر کشور را کسب نماید.

 هزارجریبی اضافه کرد: تلاش همه  کارکنان باید این باشد در راستای اهداف تعیین شده برای شرکت و سرلوحه قراردادن منویات مدیرعامل محترم شرکت و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تمامی نیازهای نهاده های استان در کمترین زمان ممکن تامین نموده و در بین کشاورزان سخت کوش استان توزیع نماییم.

 ودرخاتمه موفقیت این شرکت در شاخص های مذکور را مرهون زحمات همه همکاران این شرکت و بخش کشاورزی استان دانستند .