برگزاری جلسه یی پیرامون تامین کود مورد نیاز باغات چای استان گیلان


تاریخ ارسال :

۴ دي ۱۳۹۷

برگزاری جلسه یی پیرامون تامین کود مورد نیاز باغات چای استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

جلسه با حضور معاونین سازمان چای در محل "صندوق حمایت از توسعه چای کشور" در لاهیجان پایتخت چای کشورتشکیل شد. در این جلسه که با حضور صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان و طاهر زاده رئیس صندوق توسعه چای کشور وخرداد پور و امیری معاونین سازمان چای وسایر مسئولین برگزار گردید و مسائل مربوط و سیاست های شرکت خدمات در تامین کودهای کشاورزی تشریح شد.