توزیع مستقیم 4400 کیلوگرم کود کلرورپتاسیم در مازندران


تاریخ ارسال :

۵ ارديبهشت ۱۴۰۰

توزیع مستقیم 4400 کیلوگرم کود کلرورپتاسیم در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندرانسرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 4400 کیلوگرم  کود کشاورزی از نوع کلرورپتاسیم در استان مازندران در فروردین ماه سال جاری بصورت مستقیم خبر داد 

رضا افراسیابی  با اعلام این مطلب افزود 

کود کلرورپتاسیم   تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بطور مستقیم  در بین کشاورزان متقاضی در سطح استان مازندران توزیع شد.