حمل انواع نهاده کشاورزی در استان خراسان جنوبی


تاریخ ارسال :

۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۰

حمل انواع نهاده کشاورزی در استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت : از ابتدای قرارداد حمل (ابتدای مهر99) تا آخر فروردین ماه سال جاری مقدار 270 تن انواع کود به انبار کارگزارانی که در فاصله 150-100 کیلومتری قرار دارند، فرستاده شده است.