درصد حمل درون استانی


تاریخ ارسال :

۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۰

درصد حمل درون استانی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت : کارگزارانی که در فاصله   150-100 کیلومتری از مرکز استان قرار دارند، 21 درصد از کل حمل درون استانی فروردین ماه را به خود اختصاص داده اند.