تأمین کود شیمیایی ازته مورد نیاز بخش کشاورزی استان سیستان و بلوچستان


تاریخ ارسال :

۱۳ خرداد ۱۴۰۰

تأمین کود شیمیایی ازته مورد نیاز بخش کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بارگیری و حمل مقدار 75تن کود اوره کشاورزی از مبدأ پتروشیمی شیراز به منظور تأمین کود ازته مورد نیاز بخش کشاورزی به مقاصد تعیین شده در استان سیستان و بلوچستان در تاریخ 12 خرداد ماه سال 1400 خبر داد.