تامین کود برای کشت 699 هکتار محصول جو در میاندورود


تاریخ ارسال :

۲۵ خرداد ۱۴۰۰

تامین کود برای کشت 699 هکتار محصول جو در میاندورود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندرانسرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع کودهای کشاورزی پرمصرف مورد نیاز برای 699 هکتار کشت محصول زراعی جو در شهرستان میاندورود استان مازندران خبر داد 

رضا افراسیابی  با اعلام این مطلب افزود 

کودهای کشاورزی تأمین شده برای کشت جو شامل کودهای ازته ، فسفاته و پتاسه بوده اند.