تامین کود برای 10190 هکتار از اراضی شالیزاری در جویبار


تاریخ ارسال :

۲۵ خرداد ۱۴۰۰

تامین کود برای 10190 هکتار از اراضی شالیزاری در جویبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندرانسرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع کودهای کشاورزی پرمصرف مورد نیاز برای 10190 هکتار اراضی شالیزاری کشت برنج در شهرستان جویبار استان مازندران خبر داد 

رضا افراسیابی  با اعلام این مطلب افزود 

کودهای کشاورزی تأمین شده برای اراضی شالیزاری جویبار  شامل کودهای ازته ، فسفاته و پتاسه بوده اند.