تهیه و تدارک 3500 تن بذر اصلاح شده گندم و جو در مازندران


تاریخ ارسال :

۱۷ خرداد ۱۳۹۵

تهیه و تدارک 3500 تن بذر اصلاح شده گندم و جو در مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از تهیه وتدارک حدود 3500 تن انواع بذور اصلاح شده گندم و جو در طبقات گواهی شده ، مادری و پرورشی برای سال زراعی 96-95 خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران علی محسنی با اعلام این خبر گفت:

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران براساس هماهنگی های صورت گرفته در وزارت جهادکشاورزی و ابلاغ برنامه های تولید بذور گندم و جو به میزان 3200 تن بذور گندم گواهی شده ، 210 تن بذور گندم مادری  و 30تن بذور گندم پرورشی 3 از ارقام مختلف و همچنین 100 تن بذر جو پروداکتیو  گواهی شده و 50 تن پروداکتیو مادری در سال جاری مراحل مختلف برای برنامه ریزی آن صورت گرفته انجام داده که برای تحقق این امر با تعداد 23 کشاورز پیمانکار تولید بذر جهت تولید بذر قرارداد تنظیم کرده که با برنامه ریزی های صورت گرفته توسط موسسه کنترل و ثبت گواهی بذر تا کنون 3مرحله بازدید از مزارع طرف قرارداد انجام و توصیه های فنی لازم به کشاورزان ارائه گردیده است و هم اکنون برنامه ریزی برای مرحله چهارم بازدید و صدور گواهی خرید از مزارع بذری در دست اجرا توسط واحد فنی و تولیدی شرکت می باشد. وی افزود با توجه به سطوح قرارداد بذور تکثیری انتظار می رود که 100% برنامه های ابلاغی تولید بذر در سال جاری اجرایی گردیده و بذور گندم و جو در طبقات مختلف و ارقام متفاوت از کشاورزان طرف قرارداد خریداری و جهت فرآوری و آماده سازی برای توزیع وارد انبارهای شرکت گردد./