تامین و توزیع کود اوره در شهرستان سرخه


تاریخ ارسال :

۳ مرداد ۱۴۰۰

تامین و توزیع کود اوره در شهرستان سرخه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان ،مدیر استان سمنان از تامین و توزیع کود اوره در شهرستان سرخه خبرداد،

مهندس افضلی با اعلام این مطلب افزودند:

در هفته ی جاری مقدار 12 تن کود اوره به در خواست یک کارگزاری در شهرستان سرخه ارسال و در انبار این کارگزاری تخلیه شده و در اسرع وقت ما بین کشاورزان متقاضی توزیع خواهد شد.