ارزشیابی تولید کنندگان بذر در جلسه کمیته فنی بذر استان خراسان شمالی


تاریخ ارسال :

۳ اسفند ۱۳۹۷

ارزشیابی تولید کنندگان بذر در جلسه کمیته فنی بذر استان خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی،

جلسه کمیته فنی بذر استان خراسان شمالی با حضور معاون محترم بهبود تولیدات گیاهی  و مدیر محترم زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان ، مسئولین زراعت مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها و اعضاء کمیته فنی بذر روز یکشنبه مورخه 28/11/97 در محل سالن کشاورز سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد. در این جلسه آقای مهندس زیبایی رئیس اداره فنی و تولیدی  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و عضو کمیته فنی بذر استان نیز حضور داشتند. در این جلسه در خصوص تعیین تکلیف مانده بذور فروش نرفته در انبار کارگزاران و همچنین اررزشیابی تولیدکنندگان بذر ، بحث و تبادل نظر گردید.