ادامه عملیات حمل ریلی از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد استان خراسان رضوی


تاریخ ارسال :

۱۹ مرداد ۱۴۰۰

ادامه عملیات حمل ریلی از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس بیان نمود:

با توجه به مزایای حمل ریلی نسبت به جاده ای و امکانات و زیرساخت های موجود در استان فارس، در تاریخ 18 مردادماه سال 1400 مقدار 214 تن کود اوره تولیدی پتروشیمی شیراز به منظور ارسال به استان خراسان رضوی  به پیمانکار حمل ریلی طرف قرارداد تحویل گردید.

حمید ابراهیمی زاده با بیان مطلب فوق افزود: کودهای شیمیائی موردنظر در محل ایستگاه راه آهن مرودشت در واگن های باری تخلیه گردید.