برنامه ریزی و تهیه مقدمات لازم در شهرستان زرین دشت جهت صدور حواله الکترونیکی کودهای شیمیایی


تاریخ ارسال :

۲۷ مرداد ۱۴۰۰

برنامه ریزی و تهیه مقدمات لازم در شهرستان زرین دشت جهت صدور حواله الکترونیکی کودهای شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس اعلام کرد:

با عنایت به اینکه تحویل کودهای یارانه ای به کشاورزان از تاریخ 1400/6/1 صرفاً براساس حواله الکترونیکی صادره از سامانه پایش مواد کودی با بهره گیری از اطلاعات سامانه پهنه بندی انجام خواهد شد و پیرو جلسه توجیهی آموزشی صدور حواله الکترونیکی کودهای شیمیائی که توسط مدیر محترم زراعت سازمان جهاد کشاورزی فارس و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با حضور مسئولین مراکز خدمات، مسئول بهبود تولیدات گیاهی شهرستان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت برگزار گردید، عملیات ثبت اطلاعات قطعی محصولات پاییزه آن شهرستان در سامانه پهنه بندی و توجیه کلیه دست اندرکاران و بهره برداران و هماهنگی با کارگزاران در حال انجام می باشد.

وی افزود: این طرح براساس دستورالعمل های مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق کالا و در راستای توزیع عادلانه نهاده های کشاورزی پایه ریزی و اجرا می گردد.