توزیع 114 تن کود کشاورزی از طریق کارگزاری طهماسبی در قائمشهر


تاریخ ارسال :

۳۱ مرداد ۱۴۰۰

توزیع 114 تن کود کشاورزی از طریق کارگزاری طهماسبی در قائمشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندرانمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 114  تن  کود کشاورزی ازانواع پرمصرف در شهرستان قائمشهر  در 4 ماهه سال جاری  خبر داد.

رضا افراسیابی  با اعلام این مطلب افزود:

 کود اوره تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزار توزیع بخش خصوصی طهماسبی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح شهرستان قائمشهر توزیع شد