عملیات انبارگردانی سال 1397


تاریخ ارسال :

۱۴ اسفند ۱۳۹۷

عملیات انبارگردانی سال 1397

 بنا به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی عملیات انبارگردانی با حضورهمکاران گرامی  اعزامی از دفتر مرکزی و نماینده سازمان حسابرسی و همکاران اکیپ شمارش استان در اسفند ماه 1397 از موجودی کلیه انبارها در سطح استان انجام گردید و در پایان کلیه صورتجلسات شمارش به تایید انبارداران محترم و در نهایت به تایید ریاست محترم شعبه و همچنین مسئول محترم امور مالی رسانده شد .