مقدار 1829 تن کود اوره درشهرستان بروچن توزیع شد


تاریخ ارسال :

۴ شهريور ۱۴۰۰

مقدار 1829 تن کود اوره درشهرستان بروچن توزیع شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاریمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ازتامین،حمل وتوزیع1829 تن کودشیمیایی اوره درشهرستان بروجن در پنج ماهه سال جاری خبر داد.

مسعود میرزایی افزود: مقدار توزیع شده با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان توسط کارگزاران این شرکت جهت مصرف کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان توزیع گردید.

وی در ادامه خاطر نشان کرد :از اول سال تا پایان مرداد ماه معادل47درصد از سهمیه شهرستان حمل وتوزیع گردیده است.