تامین 10 تن کود پتاسه شهرستان گلپایگان


تاریخ ارسال :

۱۶ شهريور ۱۴۰۰

تامین 10 تن کود پتاسه  شهرستان گلپایگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهانمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان اقای فریدون صفایی از تامین و توزیع 10 تن کود سولفات پتاسیم در شهرستان شاهین شهر و میمه خبر داد کودهای شیمیایی تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان از طریق کارگزاران توزیع تحت پوشش در بین بهره برداران شهرستان توزیع شده است