توزیع15 تن کود سوپر فسفات 13 درصد در شهرستان آق قلا گلستان


تاریخ ارسال :

۱۷ شهريور ۱۴۰۰

توزیع15 تن کود  سوپر فسفات 13 درصد در  شهرستان آق قلا گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان حمید هزار جریبی مدیر  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان گلستان، از توزیع 715 تن سوپر فسفات تریپل از ابتدای سال جاری  تاکنون از طریق کارگزاران تحت پوشش این شرکت در  کلاله  خبرداد.15 کارگزاری در  شهرستان  آق قلا کار  توزیع کود را انجام می دهند.