تأمین کود شیمیایی ازته مورد نیاز بخش کشاورزی استان مرکزی


تاریخ ارسال :

۵ مهر ۱۴۰۰

تأمین کود شیمیایی ازته مورد نیاز بخش کشاورزی استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بارگیری و حمل مقدار 137 تن کود اوره کشاورزی در تاریخ 1400/7/4 از مبدأ پتروشیمی شیراز به منظور تأمین کود ازته مورد نیاز بخش کشاورزی به مقاصد تعیین شده در استان مرکزی خبر داد.  

حمید ابراهیمی زاده با بیان این مطلب که کودهای ازته برای تولید اسید آمینه و پروتئین در گیاه مناسب بوده و از مهمترین عوامل رشد گیاه می باشد، افزود: کمبود اوره باعث زردی رنگ برگ ها در مراحل رشد و کلروز و کاهش عملکرد محصولات می شود.