تأمین و توزیع 583 تن کود اوره برای بخش کشاورزی شهرستان ممسنی


تاریخ ارسال :

۹ مهر ۱۴۰۰

تأمین و توزیع 583 تن کود اوره برای بخش کشاورزی شهرستان ممسنی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از تأمین و توزیع 583 تن کود اوره کشاورزی در شهرستان ممسنی استان فارس در شهریور ماه سال جاری خبر داد.

وی با بیان مطلب فوق افزود: کود اوره دارای بالاترین مقدار ازت در میان تمامی کودهای جامد نیتروژنی است.

حمید ابراهیمی زاده ابراز کرد: کودهای توزیعی مذکور توسط کارگزاران مستقر در شهرستان ممسنی به کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی تحویل گردید.