تامین و توزیع انواع کود در خراسان جنوبی


تاریخ ارسال :

۲۴ مهر ۱۴۰۰

تامین و توزیع انواع کود در خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 محمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در شهریور ماه مقدار 639 تن کود شیمیایی در استان از طریق کارگزاران تحت پوشش توزیع شده است.