تأمین و حمل ۲۵ تن کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه به استان تهران


تاریخ ارسال :

۲۹ مهر ۱۴۰۰

تأمین و حمل ۲۵ تن کود شیمیایی اوره از مبدا عسلویه به استان تهران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:میزان ۲۵ تن کود شیمیایی اوره تولیدی شرکت پتروشیمی پردیس، از مبدا عسلویه به استان تهران در مورخ ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۰ حمل گردید.