توزیع 510 تن انواع کود شیمیائی توسط شرکت تعاونی تولید کوشک شهرستان مرودشت


تاریخ ارسال :

۳ آبان ۱۴۰۰

توزیع 510 تن انواع کود شیمیائی توسط شرکت تعاونی تولید کوشک شهرستان مرودشت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس بیان کرد:

در شش ماهه نخست سال جاری مقدار 510 تن انواع کود شیمیائی به مقصد شرکت تعاونی تولید کوشک شهرستان مرودشت حمل گردید.

حمید ابراهیمی زاده ابراز کرد: اتحادیه و شرکت های تعاونی تولید استان فارس بعنوان یکی از کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، نقش قابل توجهی در فروش و توزیع کودهای کشاورزی یارانه ای به بهره برداران ایفا می نماید.