کود فسفات 13%توزیع شده در شهرستان آبدانان استان ایلام


تاریخ ارسال :

۵ آبان ۱۴۰۰

کود فسفات 13%توزیع شده در شهرستان آبدانان استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از توزیع کود فسفات 13%در  شهرستان آبدانان خبرداد.

آیت جمالی گفت : از 6 مهر ماه تا 27 همین ماه مقدار 17 تن ونیم کود فسفات 13%بین کشاورزان شهرستان آبدانان توزیع شده است.