حمل و ارسال 380 تن کود شیمیایی اوره از مبادی به استان همدان


تاریخ ارسال :

۱۷ آبان ۱۴۰۰

حمل و ارسال 380 تن کود شیمیایی اوره از مبادی به استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت:

میزان 380 تن کود شیمیایی اوره از مبادی عسلویه بوشهر، پترو شیمی رازی کرمانشاه و بندر امام از تاریخ 12 لغایت 15 آبانماه سالجاری به مقصد کارگزاران استان همدان حمل شده است.