توزیع کود فسفات 13%درشهرستان دره شهر


تاریخ ارسال :

۲۴ آبان ۱۴۰۰

توزیع کود فسفات 13%درشهرستان  دره شهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از تامین و توزیع کود فسفات 13%در شهرستان دره شهر واقع در استان ایلام خبر داد .

آیت جمالی در این رابطه افزود: از ابتدای آبان ماه تا 23 همین ماه مقدار 25 تن کود فسفات 13%در شهرستان دره شهر توزیع شده است.