مراحل بررسی قرار داد اجاره سامانه بوجاری استان آذربایجان شرقی


تاریخ ارسال :

۳ آذر ۱۴۰۰

مراحل بررسی قرار داد اجاره سامانه بوجاری استان آذربایجان شرقی

به گزارش رابط روابط عمومی امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی  قرار داد اجاره سامانه بوجاری استان آذربایجان شرقی به منظور بوجاری بذر یونجه با شرکت " نگین بذر طاها " در امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی جهت نهایی شدن در حال بررسی می باشد.