ادامه عملیات حمل ریلی از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد استان گلستان


تاریخ ارسال :

۳ آذر ۱۴۰۰

ادامه عملیات حمل ریلی از مبدأ پتروشیمی شیراز به مقصد استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس بیان نمود:

با توجه به مزایای حمل ریلی نسبت به جاده ای و امکانات و زیرساخت های موجود در استان فارس، در تاریخ 2 آذر ماه سال 1400 مقدار 233 تن کود اوره تولیدی پتروشیمی شیراز به منظور ارسال به استان گلستان به پیمانکار حمل ریلی طرف قرارداد تحویل گردید.

حمید ابراهیمی زاده با بیان مطلب فوق افزود: کودهای شیمیائی موردنظر در محل ایستگاه راه آهن مرودشت در واگن های باری تخلیه گردید.