جلسه مدیرشرکت خدمات حمایتی جهادکشاورزی استان لرستان با مسوولین حراست وحمل ونقل شرکت شرکت خدمات حمایتی شعبه لرستان


تاریخ ارسال :

۶ آذر ۱۴۰۰

جلسه  مدیرشرکت خدمات حمایتی جهادکشاورزی استان لرستان با مسوولین حراست وحمل ونقل شرکت شرکت خدمات حمایتی شعبه لرستان
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان ، 
 

 

 

 


امروز شنبه 6 آذرماه 1400جلسه مهندس کامران ماسوری مدیرشرکت خدمات حمایتی جهادکشاورزی استان لرستان با مسوولین حراست وحمل ونقل شرکت شرکت خدمات حمایتی شعبه لرستان با موضوع جلسه رصد وپایش کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی درساختمان اداری این شرکت برگزارشد.