بارگیری وحمل5000کیلوگرم کوداوره به کارگزاری سیدپیرعلی بابایی چشمه کبودی


تاریخ ارسال :

۸ آذر ۱۴۰۰

بارگیری وحمل5000کیلوگرم کوداوره به کارگزاری سیدپیرعلی بابایی چشمه کبودی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاهمهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردمقدار5000کیلوگرم کوداوره ازانبارسازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان به مقصدکارگزاری سیدپیرعلی بابایی چشمه کبودی بارگیری وحمل شد