نشست امور اداری با حضور مدیر شرکت خدمات حمایتی لرستان وکارکنان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان


تاریخ ارسال :

۹ آذر ۱۴۰۰

نشست  امور اداری با حضور  مدیر شرکت خدمات حمایتی لرستان وکارکنان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان، امروز سه شنبه 9 آذر ماه 1400 نشست  امور اداری با حضور مهندس کامران ماسوری مدیر شرکت خدمات حمایتی لرستان وکارکنان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان در ساختمان اداری شرکت خدمات حمایتی لرستان برگزار شد.