حمل میزان 5 تن کودسوپر فسفات تریپل از مبدا انبارهای ذخیره به مقصد انبار کارگزاران شهرستان الشتردر استان لرستان


تاریخ ارسال :

۱۰ آذر ۱۴۰۰

حمل میزان 5 تن کودسوپر فسفات تریپل از مبدا انبارهای ذخیره به مقصد انبار کارگزاران شهرستان الشتردر استان لرستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

 


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان ازحمل میزان 5 تن کودسوپر فسفات تریپل از مبدا انبارهای ذخیره درتاریخ 7-10 آذر ماه  1400 به مقصد انبار کارگزاران شهرستان الشتردر استان لرستان خبرداد.

مهندس کامران ماسوری با اعلام این مطلب افزود:کودهای شیمیایی تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان ازطریق کارگزاران توزیع تحت پوشش این شرکت در بین کشاورزان متقاضی در سطح این شهرستان توزیع خواهد شد.