بارگیری کود اوره کارگزاری موسوی


تاریخ ارسال :

۱۰ آذر ۱۴۰۰

بارگیری کود اوره کارگزاری موسوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از بارگیری و حمل 25 تن کود اوره برای کارگزاری موسوی در شهرستان قاین خبر داد.