حمل و ارسال کوداوره به روستای قاقان در منطقه شازند


تاریخ ارسال :

۱۱ آذر ۱۴۰۰

حمل و ارسال کوداوره به روستای قاقان در منطقه شازند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

 سید علیرضا موسوی  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  اعلام کرد: مقدار75 تن کود اوره    به   کارگزار تحت پوشش  ، شرکت تعاونی روستایی عدالت در روستای قاقان از توابع شهرستان شازند ، ارسال شده است  تا  در بین کشاورزان  متقاضی این منطقه براساس سهمیه پاییزه   توزیع شود .