حمل میزان 104 تن کود اوره از مبدا بندر امام (کشتی باتیس) به مقصد انبار کارگزاران شهرستان پلدختر در استان لرستان


تاریخ ارسال :

۱۱ آذر ۱۴۰۰

حمل میزان 104 تن کود اوره از مبدا بندر امام (کشتی باتیس) به مقصد انبار کارگزاران شهرستان پلدختر در استان لرستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان

 


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان ازحمل میزان 104 تن کود اوره از مبدا بندر امام (کشتی باتیس) درتاریخ 11 آذر ماه  1400 به مقصد انبار کارگزاران شهرستان پلدختر در استان لرستان خبرداد.

مهندس کامران ماسوری با اعلام این مطلب افزود:کودهای شیمیایی تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان ازطریق کارگزاران توزیع تحت پوشش این شرکت در بین کشاورزان متقاضی در سطح این شهرستان توزیع خواهد شد.